Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 


Święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozy, małżonki emira Hamada ibn Chalifa Al Saniego, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.
Celem wydarzenia było propagowanie wiedzy na temat autyzmu, podnoszenie świadomości oraz budowanie wrażliwości w tym zakresie. Misją wydarzenia zorganizowanego przez fundację Progredi było rozpowszechnienie wiedzy i zwrócenie uwagi na tematy autyzmu wśród dzieci i młodzieży z miasta i powiatu słupskiego. Zdrowie jednostki jest nie tylko wartością indywidualną, ale także istotną wartością społeczną, dlatego efekt działania ukierunkowany był na przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły i przedszkola z miasta i powiatu słupskiego. Jego uczestnikami były zarówno osoby neurotypowe, jak i będące w spektrum autystycznym. Misją było stworzyć wydarzenie, podczas którego podkreślone zostałoby, że wszyscy jesteśmy inni, że warto w życiu być tolerancyjnym i wyrozumiałym. Wiedza propagowana podczas „Dnia Autyzmu” dotyczyła zarówno negatywnych zachowań, których odbiorcami mogą być osoby neurotypowe, jak i będące w spektrum autystycznym, a które zagrażają ich dobrostanowi i zdrowiu psychicznemu. Wpływ środowiska rówieśniczego na dzieci i młodzież jest dominujący. Zagrożenia z nim związane silnie oddziaływają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży neurotypowej oraz z ASD.

 

Dlatego podczas tego wydarzenia rozpowszechniana została zasada

3 razy STOP:
• STOP z agresją fizyczną, werbalną i psychiczną,
• STOP z naruszaniem przestrzeni osobistej,
• STOP z wykluczeniem oraz respekt dla indywidualności każdej osoby.

 

Dzięki temu osoby dotknięte autyzmem poczuły się zauważone, akceptowane, szanowane i zaopiekowane. Rodziny osób z ASD sygnalizują, że społeczeństwu brakuje świadomości w kwestii funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz tolerancji dla ich inności, co często oddziaływuje negatywnie na ich zdrowie psychiczne. Projekt rozpromował temat autyzmu i jednocześnie zachęcił do aktywności fizycznej ponieważ, w tym dniu, wspólnie z 100 uczniami Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  szkół podstawowych ułożone zostało największe „Serce dla Autyzmu” z plastikowych nakrętek i pobity aktualny rekord Polski. Rekordowy wzór z nakrętek wynosił 10,3 metrów szerokości i 15,3 m długości. Projekt wzoru, wykonali uczniowie z Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, co również pomogło zwróć uwagę na temat osób z ASD wśród młodzieży. Nakrętki zbierane były przez szkoły i przedszkola od listopada 2022 i składowane na terenie fundacji. Całkowicie uzbieranych zostało ponad 2 tony nakrętek. Wystarczającą ilością do ułożenia w/w wzoru było około 900kg, ale aby jak najwierniej odtworzyć projekt serca przygotowanego przez młodzież, ważna była nie tylko ilość nakrętek, ale także ich kolory. Zebrane nakrętki po zakończeniu akcji, zostały przekazane dla fundacji Nadzieja, która od lat pomaga m.in. dzieciom będącym w spektrum autystycznym. Akcja ta promowała również działania ekologiczne i uświadomiła młodym ludziom, że odpad, jakim są nakrętki nie powinien trafiać na wysypisko śmieci, ale powinien być segregowany i poddawany recyklingowi. Szkoły podstawowe, które włączyły się w pomoc w organizacji, dokonywały sortowania nakretek na poszczególne kolory. Aktywność ta stanowiła wspaniałe podstawy do rozmów na temat autyzmu i wyzwań, jakie mają dzieci i młodzież z ASD. Podczas wydarzenia wśród dzieci i młodzieży dystrybuowane były materiały informacyjne odnośnie zaburzeń spektrum autyzmu i prawidłowych wzorców zachowań rówieśniczych w kontekście zdrowia psychicznego.

KONFERENCJA – „AUTYZM KROK NA PRZÓD”

 

Celem konferencji było propagowanie fachowej wiedzy o spektrum autystycznym. Organizatorzy chciali, aby spojrzeć na autyzm z różnych perspektyw: naukowej, praktyków, pracodawców, studentów, osób autystycznych i członków ich rodzin. Zamiarem było stworzenie wydarzenia, podczas którego osoby w spektrum i ich opiekunowie mogliby podzielić się swoimi historiami, doświadczeniami, wskazać na swoje potrzeby, a także zainspirować się do dalszego działania. Istniała również wielka, zauważalna potrzeba wsparcia pracodawców, którzy przez brak doinformowania na temat wartości pracownika z autyzmem, często tracą potencjalnych kandydatów do pracy obdarzonych specyficznymi uzdolnieniami. Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędna jest wiedza w jaki sposób zatrudniać i pracować z osobami w spektrum. Do chwili obecnej na terenie miasta Słupska oraz powiatu słupskiego nie organizowano konferencji poświęconej wyłącznie osobom z ASD. Liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego każdy rodzic niepokojący się o swoje dziecko, podczas konferencji i spotkań z innymi rodzicami, mógł się dowiedzieć jak dalej pokierować jego rozwojem. Rodziny osób z ASD sygnalizują, że społeczeństwu brakuje świadomości w kwestii funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Często terapeuci oraz pedagodzy mają utrudniony dostęp do najnowszej fachowej wiedzy z zakresu pracy z osobami w spektrum. Rodzice, aby dowiedzieć się więcej na temat terapii dzieci oraz wymienić się doświadczeniami zmuszeni są poszukiwać podobnych wydarzeń w innych polskich miastach, co wiąże się często z wysokimi kosztami.
W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób.


Głównymi Beneficjentami projektu były III grupy docelowe:
• I grupa to osoby z autyzmem,
• II grupa to osoby z otoczenia osób w spektrum autyzmu - rodzice i opiekunowie prawni,
• III grupa to przedstawiciele kadry pracującej z osobami z autyzmem - terapeuci,
pedagodzy i studenci oraz pracodawcy.


Z uwagi na to, że wykłady były nagrane i udostępnione publicznie na kanale YouTube i stronie internetowej fundacji, mogą służyć tym osobom, które nie uczestniczyły, a chcą poszerzyć swoją wiedzę w temacie autyzmu.
 

FUNDACJA PROGREDI

ALIOR BANK 

Nr konta:

59 2490 0005 0000 4530 8198 5942 

00000000000000000000000000