Zapisy

Informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby wydarzenia.

Bardzo prosimy, przed dokonaniem rejestracji zapoznać się z poniższą informacją. 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestnika konferencji

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*:

 

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Progredi z siedzibą w Słupsku, ul. Sportowa 3c.

 

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Autyzm krok naprzód, organizowanej w dniach 01-02.04.2023 w Słupsku, w celu organizacji i przeprowadzenia tej konferencji. Zgłoszenie udziału w konferencji stanowi dla nas jako organizatora podstawę do przetwarzania danych.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane przez okres maks. 30 dni od czasu zakończenia konferencji.

 

4. Odbiorcy danych

Nie przewidujemy udostępniania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

6. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konferencji. 

 

7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L. 2016.119.1

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane i udostępniane przez Administratora odbiorcy danych PayU  w celu zarządzania Serwisem, zapewnienia sprawnego funkcjonowania, dokonywania płatności on-line, prowadzenia statystyk oraz dokonywania zgłoszeń on-line w inicjatywach organizowanych przez Fundację Progredi. Zawsze upewniamy się, że odbiorcy danych będą przestrzegać polityki prywatności opisanej na tej stronie. Dane osobowe Użytkownika, za jego zgodą, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane i przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne. 

FUNDACJA PROGREDI

ALIOR BANK 

Nr konta:

59 2490 0005 0000 4530 8198 5942 

00000000000000000000000000